Kocaeli Büyükşehir, gençleri Kocaeli’nin geleceğini tasarlamaya çağırıyor

Kategoride Diğer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri ve gençleri “Genç Şehir Proje Yarışması” ile kentin sorunlarına çözüm üretmeye davet ediyor

KOCAELİ – Ortak akıl doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Kocaeli’nin geleceğini öğrenci ve genç girişimcilerle tasarlamak için çağrı yaptı. Bu yıl ikicisi düzenlenecek “Genç Şehir Proje Yarışması” ile gençlerin; sağlık ve spor, gıda ve tarım, eğitim, sosyal alan, yaşlılar, bilişim ve engelliler konularında yenilikçi, uygulanabilir, toplum ve şehir yararına olabilecek fikirlerle üretime katkı sağlaması ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunulması amaçlanıyor.

UYGUN PROJELER KENTE UYGULANABİLİR
Yarışmaya katılacak projelerde; yenilikçi, uygulanabilir, toplum ve şehir yararına olabilecek fikirlerle gençlerin üretime katkı sağlaması ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunulması, bu çerçevede gençlerin kişisel gelişiminin desteklenmesi ve sosyal hayata katılımlarının arttırılması ön planda tutuluyor. Yarışmaya katılmak için son proje teslim tarihi ise 01 Mart 2023. Projeler www.gencsehir.com sitesi üzerinden sisteme yüklenecek. Ayrıca yarışmaya katılan her proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanması muhtemel projeler arasına alınacak.

PROJEYE KATILIM ŞARTLARI

Öncelikle proje yarışmasına başvurmak için Kocaeli’de ikamet etme veya eğitim için Kocaeli’nde yaşama şartı bulunuyor. Katılımcıların yaş aralığının ise 14-29 arası olması gerekiyor. Yedi kategoriden oluşan yarışmada; Sağlık ve Spor, Gıda ve Tarım, Eğitim, Sosyal Hayat, Bilişim, Yaşlılar, Engelliler alanlarındaki projeler değerlendirilecek. Gençler bu kategorilerde hazırladıkları projeleri sunabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen Kocaelili gençler, https://www.gencsehir.com adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

PROJENİN KONU BAŞLIKLARI

Oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan “Genç Şehir Proje Yarışması” yedi kategoriden oluşuyor. Konu başlıkları ve çalışma alanları ise şu şekilde açıklandı;

SAĞLIK VE SPOR KATEGORİSİ

Sağlık ve Spor kategorisinde projeleri ile gençler her yaştan bireyin, sağlıklı yaşam düzeylerini ve yaşam kalitelerini arttırarak, bunu bir yaşam tarzına dönüştürmesi ile ülkemizde sportif ve sağlık alanında önemli bir gelişmeye imkan sağlamış olacak. Genç Şehir Proje Yarışması’nda Sağlık ve Spor kategorisinde yapılacak projelerle Kocaeli’nde her yaştan kadın ve erkeğin rahatça ulaşabileceği sportif, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme gibi alanlara katkı sağlanması bekleniyor.

GIDA VE TARIM KATEGORİSİ

Kocaeli’nde Gıda ve Tarım alanında gençlerden gelecek yenilikçi fikirlerle, bu kategoride şehirde ihtiyaç duyulan doğru tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kontrolü ile çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretim çerçevesinde tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlanacak.

EĞİTİM KATEGORİSİ

Eğitim kategorisi, bireysel başarı beklentileri ile kişisel gelişimi artırma ve böylece yaşam doyumunu etkileme konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle eğitim ve öğretim, hayatın merkezinde yer almakla birlikte istihdam edilebilirlik, sosyal içerme ve ekonomik büyüme gibi diğer temel politika alanlarıyla yakından ilişkilidir. Buna bağlı olarak, eğitim alanındaki ana odak noktalarından biri, kız çocukları, engelli bireyler ve dezavantajlı grupların eğitime erişimini artırmaktır. Eğitim yoluyla güçlenen dezavantajlı grupların, tam ve gerçek potansiyellerini topluma yansıtmaları daha mümkündür. Eğitimle ilgili diğer bir hedef ise, mesleki eğitimin kalitesini arttırmak ve mesleki yeterlilikler sistemini iyileştirmektir. Kocaeli’nde eğitim hayatımıza katkı sağlayacak geleceğimizi daha bilinçli nesillerle inşa edecek projeler bekleniyor.

SOSYAL HAYAT KATEGORİSİ

Sosyal hayat projeleri ya da daha geniş kapsamıyla sosyal sorumluluk projeleri toplum dinamiklerinin harekete geçirilmesini sağlayan, toplumsal duyarlılıkları ve dayanışmayı yansıtan etkinliklerdir. En önemli özelliği, toplumsal gereksinimlere cevap vermesi ve toplumsal yarar sağlamasıdır. Sosyal projeler; toplumsal sorunlar ve dezavantajlı gruplar için, kişisel olarak ya da bir araya gelen gruplarca yapılan engelleme, çözüm bulma, dikkat çekme gibi faaliyet ve davranışlardır. Sosyal projeler çok farklı alanlarda gerçekleştirilebilir. Çevre sorunları, ekonomik problemler, kültürel ve sosyal konular, eğitim sorunları ve fırsat eşitliği gibi alanlar, sıklıkla karşılaşılan sosyal proje örnekleri arasında yer alacaktır. Kocaeli’nde hayatımızın çeşitli alanlarında sosyal ve kültürel yaşantımıza katkı sağlayacak projeler bekleniyor.

BİLİŞİM KATEGORİSİ

Bilişim projeleri; bilişim teknolojileri imkanlarını projelere dahil edilerek oluşturulan, iş süreçleri ile bilişim teknolojilerinin bütünleştirilmesi amaçlanarak hazırlanan, kimi zaman hayatımızı kolaylaştırmaya yönelik kimi zaman iş verimini arttırmaya yönelik katkı sağlayan projelerdir. Gelişen teknolojiye paralel olarak yeni teknik olanaklar ortaya çıktıkça bilişim teknolojilerinin hedefleri de proje sürecinde hızlı değişimler göstermektedir. Değişen hedeflere kolayca uyum sağlamayı gerektiren proje yönetimi gereksinimi bilişim projelerine özgüdür. Kocaeli’nde hayatın çeşitli alanlarında verimlilik sağlayacak projeler bekleniyor.

YAŞLILAR KATEGORİSİ

Genç Şehir Proje Yarışmamızda Yaşlılar kategorisinde yapılacak projelerle Kocaeli’nde genç nesil ile yaşlı nüfusu buluşturmak, toplumsal kaynaşmayı sağlamak hedeflenecektir. Problemlerine çare olmak ve sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla yaşlı bireylerin bir amaca tutunmalarını sağlamak bunun için de fiziksel sağlık, yaşlılıkta beslenme, dijital öğrenme gibi konularda ve katılımcılarımızın yenilikçi yaklaşımlarıyla gerçekleştirilecek projeler bekleniyor.

ENGELLİLER KATEGORİSİ

Engelliler için eşit ve erişilebilir bir yaşam felsefesiyle temel hak ve hürriyet kavramlarına bağlı kalarak engellilerin insan hakları, sosyal hayatları ve yaşam alanlarındaki sınırları genişletmek ve geliştirmek amaçlanıyor. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak projeler üreterek sosyal yaşama katkı sağlayacak programları, etkinlik noktaları ve dijital platformlarda gönüllülerin desteğiyle, etkin ve verimli şekilde uygulamayı hedeflemekteyiz. Kocaeli’nde engelli bireylerimiz için çeşitli alanlarda yaşanabilir bir dünya amacıyla gerçekleştirilecek projeler bekleniyor.

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜL TÖRENİ

Belirlenen alanlarda gençler tarafından hazırlanan projeler, 2-10 Mart 2023 tarihleri arasında alanlarında uzman komisyon üyeleri tarafından yayınlanan değerlendirme ölçütlerine uygun şekilde puanlanacak ve sıralamaya konularak her alanda ilk üç ve mansiyon proje belirlenecek. Proje yarışmasının sonuçları ödül töreninde duyurularak her alanda ilk üçe giren projelere ödülleri dağıtılacak. Projenin ödül töreni 15 Mart 2023 tarihinde yapılacak. Yarışmada her kategoriden projelere birinci için 40 bin, ikinci için 30 bin, üçüncü için 20 bin ve mansiyon 7 bin 500 TL para ödülü verilecek.

- REKLAM -
- Booking -spot_img